Feliratok és jelzések

A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek megfelelő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés kihelyezése 2014. március 1-től kötelező

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) módosításának hatékonysága érdekében az Nvt. hatályos rendelkezése szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.

 A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése szerint:

„11. § (1) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.”

 Erre tekintettel a felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható, azonban a felirat vagy jelzés mérete, színe, betűtípusa, betűmérete meg kell, hogy feleljen a fenti jogszabály 11. §-ában, valamint 7. mellékletében foglalt rendelkezéseknek.

A jogalkotó szándéka az Korm. rendeletben történő részletes szabályozás bevezetésével arra irányult, hogy a dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő feliratok, illetve jelzések szembetűnően, világosan és egységesen mindenki számára, négy nyelven felismerhetőek legyenek. Továbbá fontos, hogy az Nvt. megszegése esetén hívható, illetve a leszokáshoz segítséget nyújtó telefonszám, ami 2017. december 29-i közlöny szerint a korábbi 40-es kék szám helyett 2018. január 1-től a 80-as zöld számra változott, tehát a 06 80 200 493, valamint a leszokásban segítő honlap címe www.leteszemacigit.hu hozzáférhetővé váljon.

 Amennyiben a Korm. rendelet előírásainak megfelelő felirat vagy jelzés szembetűnő módon is kihelyezésre kerül, úgy az intézmények megtarthatják az egyedi dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő tábláikat is.

Nem szükséges tehát a szállodák egyedi megjelenését tükröző, belsőépítészeti kialakításához igazodó dohányzást tiltó, illetve dohányzásra kijelölt helyet jelölő táblák cseréje, ugyanakkor a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében a Korm. rendelet előírásainak megfelelő felirat vagy jelzés kihelyezése kötelező.

 A 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletnek (Vhr.) megfelelő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés letölthető a Dohányzás Fókuszpont honlapjáról.

Az Nvt.-vel illetve a Vhr.-el kapcsolatos további információk találhatók a Dohányzás Fókuszpont honlapján:

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme

 A Korm. rendeletben foglaltakon túl szükséges a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet szerinti, a munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazása.

A lakosság tájékoztatására Tv csatornákon és kapcsolódó honlapokon, pl. neszivj.postr.hu is megjelenő rövidfilmek készültek, amelyek szemléletes módon segítik a törvényi korlátozások megértését és elfogadását.

A rövidfilmek itt megtekinthetők.